top of page
ROZEKE_front.jpg

 

Het unieke romandebuut van Guillaume Van der Stighelen

 

Het verhaal van Gwillemke, een verlegen jongetje dat in de negentiende eeuw in een armoedig gezin wordt geboren, maar er in de twintigste eeuw in slaagt carrière te maken. Even eigengereid als sympathiek, even dwars als meegaand. Maar als de dood nadert, blijkt de rijke ondernemer vooral een oude man vol verborgen leed en schuldgevoelens.

Inspiratie vond Guillaume Van der Stighelen in historische archieven, foto’s, enkele persoonlijke familiedocumenten en veel vage herinneringen aan wat vroeger op familiefeesten werd verteld over de overgrootvader naar wie hij werd vernoemd.

 

'Ik wist dat Guillaume een voortreffelijke pen heeft maar deze roman overtreft alle verwachtingen. Elke pagina wordt verslonden en doet je verlangen naar de volgende.' - Kurt Van Eeghem

‘Wat in de eerste plaats opvalt in dit debuut is het enorme plezier waarmee Van der Stighelen vertelt – een plezier dat moeiteloos op de lezer overslaat. Het verhaal is beurtelings tragisch en komisch, het geeft treffende tijdsbeelden uit de negentiende en twintigste eeuw en het is met een enorme vaart geschreven. Zo is schrijven bedoeld.’ - Redacteur Wil Hansen

‘Ik heb gelachen, ik heb bijgeleerd, ik heb gehuiverd, ik heb gesnotterd, ik heb genoten, ik heb slaap opgeofferd – meer kun je van een roman niet vragen, denk ik. Een on-waar-schijn-lijk debuut.’ - Journalist Stef Selfslagh

‘Een aangrijpende roman over gemiste kansen en het onvermogen om tot de essentie van de ander door te dringen. Ik heb veel geleerd over het Antwerpen van de belle époque en zal in het vervolg met een ander oog kijken naar het schilderij Zondagmiddag op Sint-Anneke van Louis Van Engelen.’ - Ondernemer Thomas Leysen

‘Hoe harder Guillaume over zichzelf oordeelt, hoe meer liefde en begrip je voor hem voelt. Zijn teloorgang en die van zijn levenswerk grijpt aan. Er zit zoveel menselijkheid in zijn falen. Ik sta verbluft van hoe de auteur zich kan verplaatsen in een tijdsgeest die hij nooit heeft gekend, in gedragspatronen die hij zelf nooit heeft meegemaakt. Werkelijk verbazingwekkend.’ - Auteur Thomas Siffer

'Guillaume heeft me met Rozeke getroffen, vaak hardop doen lachen en soms doen wenen omwille van de zwaarwichtigheid van het bestaan, de pijn waaraan niet te ontkomen valt. Het geluk dat geen geluk blijkt te zijn. De onvermijdelijkheid van tweedracht, twist en jaloezie. De voorspelbaarheid van de ondergang. En dat alles in een heel gevatte stijl zonder al te veel woorden. Ieder met zijn eigen stem. Over onze familie.' - Kunsthistorica & nicht van Guillaume, Katlijne Van der Stighelen

Andere boeken van Guillaume Van der Stighelen
bottom of page